หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-นาฏศิลป์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านขนุน 67 42
77.78%
9
16.67%
3
5.56%
54
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 39 26
81.25%
4
12.50%
2
6.25%
32
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 42 24
75.00%
7
21.88%
1
3.13%
32
4 โรงเรียนบ้านนารังกา 34 21
80.77%
2
7.69%
3
11.54%
26
5 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 36 20
60.61%
9
27.27%
4
12.12%
33
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 32 16
69.57%
7
30.43%
0
0.00%
23
7 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 29 14
66.67%
6
28.57%
1
4.76%
21
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 18 13
86.67%
2
13.33%
0
0.00%
15
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 26 12
63.16%
5
26.32%
2
10.53%
19
10 โรงเรียนบ้านนาขนวน 37 11
42.31%
9
34.62%
6
23.08%
26
11 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 23 11
64.71%
4
23.53%
2
11.76%
17
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม 19 10
76.92%
3
23.08%
0
0.00%
13
13 โรงเรียนบ้านโตนด 21 10
52.63%
7
36.84%
2
10.53%
19
14 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 25 9
40.91%
10
45.45%
3
13.64%
22
15 โรงเรียนบ้านกันจาน 15 8
66.67%
4
33.33%
0
0.00%
12
16 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 13 8
61.54%
3
23.08%
2
15.38%
13
17 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 23 8
42.11%
8
42.11%
3
15.79%
19
18 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 16 7
58.33%
3
25.00%
2
16.67%
12
19 โรงเรียนบ้านตาเครือ 18 3
20.00%
9
60.00%
3
20.00%
15

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com