สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านขนุน 66 24 16 8 67 42 9 3 67
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 39 17 4 6 39 26 4 2 39
3 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 36 13 1 3 36 20 9 4 36
4 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 42 11 6 6 42 24 7 1 42
5 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 26 8 2 2 26 12 5 2 26
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 32 8 4 3 32 16 7 0 32
7 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 30 7 4 3 29 14 6 1 29
8 โรงเรียนบ้านนาขนวน 38 4 2 2 37 11 9 6 37
9 โรงเรียนบ้านโตนด 21 4 3 1 21 10 7 2 21
10 โรงเรียนบ้านกันจาน 25 3 3 4 15 8 4 0 15
11 โรงเรียนบ้านนารังกา 35 3 6 3 34 21 2 3 34
12 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 23 3 5 3 23 11 4 2 23
13 โรงเรียนบ้านโนนงาม 19 2 1 5 19 10 3 0 19
14 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 23 2 5 2 23 8 8 3 23
15 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 13 1 1 1 13 8 3 2 13
16 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 25 1 4 2 25 9 10 3 25
17 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 18 1 3 4 18 13 2 0 18
18 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 18 0 1 1 16 7 3 2 16
19 โรงเรียนบ้านตาเครือ 18 0 1 2 18 3 9 3 18
รวม 547 112 72 61 245 273 111 39 423

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com