#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
60
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กุลธิดา บุญคำ
1.นาย วุฒิชัย สายโน
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
63
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง จันทกานต์ พึ่งแสงสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชณากาณ มีศรี
1.นางสาว เมธาวี สีสด
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โพธิ์ศรี
2.เด็กหญิง จอมขวัญ ดาวัลย์
3.เด็กหญิง จีรภา ทำทวี
1.นาง ผการัตน์ อุตรักษ์
2.นางสาว กนกอร บัวภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com