#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
62.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ปนิกร วิวาสุข
2.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ คำโสภา
1.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
2.นาย สมบัติ ฤาชัย
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
63
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง น้ำฝน ศรีทะ
2.เด็กหญิง มนรดา แก้วสง่า
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
2.นาง พิชญา บุดดีเสาร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com