#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
64
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง อรวรรณ นวลคำ
2.เด็กหญิง ธนพร ไพรบึง
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย วสุธร พันธ์งาม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง สุภัทรธิดา มุมตา
2.เด็กหญิง อภินันท์ มิเล
3.เด็กหญิง อภิญญา มิเล
1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com