#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย วัชระ จุลทัศน์
1.นาง อรอุมา สุขเสน
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง สุชานาถ เขตคีรี
1.นาง นันทพร เสนสม
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สิทธิพร อุดมพันธ์
2.เด็กหญิง วชิรญาณ์ กะนุสิน
3.เด็กหญิง กมลวรรณ โสสีสุข
1.นาง อรอุมา สุขเสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com