#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
69
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
2.เด็กชาย พงษธร พิมพันธ์
3.เด็กชาย เจษฎาพร กัสนุกา
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ทาทอง สุจริต
2.เด็กชาย ณัฐวิศิษย์ ศรศรี
3.เด็กชาย ธนกร วงษ์ศรี
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง พนิดา อุตส่าห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com