#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงฤดี คำจันทร์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
67
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นันทรัตน์ รสชาาติ
1.นางสาว กาญจนา ดวงมาลา
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ นิวาส
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ นาคประเสริฐ
3.เด็กชาย จตุรพร ลึกลาภ
1.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com