#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
2.เด็กหญิง สุธารัตน์ สมเพ็ชร
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นาย ธนาวิทย์ ศรีสวัสดิ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สุธารัตน์ สมเพ็ชร
2.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
3.เด็กหญิง พลอยตะวัน ยิ่งชาติ
4.เด็กชาย นิกร สุทธิสิน
5.เด็กชาย ศรายุทธ เตรียมชัย
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ กงล้อม
2.เด็กหญิง พลอยตะวัน ยิ่งชาติ
1.นาย ธนาวิทย์ พาลา
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง พลอยมณี บุญพา
2.เด็กหญิง ธาราริน ทองยิ้ม
3.เด็กหญิง วิภาดา ศิริมูล
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com