#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อริสา ยศศิริ
1.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
2 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พิรุฬ
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
3 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ ธานี
1.นาง นันทพร เสนสม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com