#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง นุชวรา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ณิชรัตน์ ขอร่ม
3.เด็กหญิง ปวีณา หนองเหล็ก
4.เด็กหญิง จิตรานุช ปะการะโน
5.เด็กชาย อภิวัฒน์ พันธ์ชนะ
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นาง โสพิศ อุทัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com