#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ กิระหัส
2.เด็กหญิง วงศา บุญมา
3.เด็กหญิง สุนันฑา นิวาส
4.เด็กหญิง สุจิตรา รัตนะ
5.เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนะ
1.นาง วันเพ็ญ คำชัย
2.นางสาว วนิดา มะลัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com